Asbestinventarsiatie


Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige die ter plaatse een gebouwinspectie zal uitvoeren.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is vanaf 23 november 2022 in Vlaanderen wettelijk verplicht bij de verkoop van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001.  

Indien u een appartement verkoopt zal u vanaf 1 mei 2025 zowel een asbestattest moeten voorleggen voor uw appartement als voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

Vanaf 2032 moet er voor elk gebouw dat gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest zijn. Dit staat volledig los van een eventuele verkoop.

Het einddoel van de Vlaamse regering is een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Het plaatsbezoek

Een asbestdeskundige voert na het raadplegen van relevante, bruikbare documenten een niet-destructieve inspectie ter plaatse uit. Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige de  asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij/Zij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen worden, hoe u in afwachting hiervan het risico kunt beheren en wat de beste verwijderingsmethodiek is.

Niet destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Er worden geen elementen aan uw eigendom beschadigd of gedemonteerd om ingesloten materiaal op te sporen. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal wel gebeuren. Wel kan het zijn dat er lokaal kleine beschadigingen worden aangebracht om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik.

Monstername

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico's worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw. De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. Het is mogelijk dat de asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de inventarisatie kan voltooien.

.
Privacybeleid Cookiebeleid